مزایده و مناقصه
مزایده
مناقصه
سرمایه گذاری
وضعیت مزایده:
نوع مزایده:
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/09/04
موضوع: بهره برداري از رستوران درب غرب واقع در مجموعه ورزشي انقلاب/نوبت2
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/09/22
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/09/07 الی 1396/09/12
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/08/24
موضوع: بهره برداري از يكباب خشكشويي بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/09/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/08/29 الی 1396/09/06
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/08/20
موضوع: بهره‌برداری از سالن اسكيت و هاكي بهمراه تبليغات داخلي سالن، عرصه مجاور زمين اسكيت جهت برپايي رختكن ورودي و فروش تجهيزات اسكيت، يكباب سالن چند منظوره بانضمام ساير متعلقات آن و ساختمان اداري جنب سالن اسكيت و بوفه واقع در مجموعه ورزشي انقلاب/تجدید
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/09/12
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/08/22 الی 1396/08/30
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/08/20
موضوع: بهره برداري از يكباب بوفه ميني گلف واقع در مجموعه ورزشي انقلاب/تجدید
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/09/07
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/08/22 الی 1396/08/27
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/08/20
موضوع: بهره برداري از مكاني جهت فروشگاه عينك و ادكلن ورزشي و طبي در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/09/12
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/08/22 الی 1396/08/30
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/08/20
موضوع: بهره برداري از مكاني جهت آرايشگاه مردانه واقع در جنب زمينهاي تنيس مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/09/12
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/08/22 الی 1396/08/30
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/08/20
موضوع: بهره برداري از مكاني جهت خدمات آژانس مسافرتي در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/09/12
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/08/22 الی 1396/08/30
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/08/07
موضوع: بهره برداري از رستوران درب غرب واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/08/29
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/08/09 الی 1396/08/16
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/08/07
موضوع: بهره بردار ي از غرفه فروش آبميوه واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/08/29
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/08/09 الی 1396/08/16
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/08/07
موضوع: بهره برداري از فروشگاه برندهاي كامپيوتري واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/08/29
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/08/09 الی 1396/08/16
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/08/07
موضوع: بهره بردار ي از سوپر ماركت بانضمام ساير متعلقات آن واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/08/29
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/08/09 الی 1396/08/16
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/07/24
موضوع: بهره برداري از يكباب بوفه ميني گلف واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/08/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/07/25 الی 1396/08/02
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد