مزایده و مناقصه
مزایده
مناقصه
سرمایه گذاری
وضعیت مزایده:
نوع مزایده:
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/06/27
موضوع: بهره‌برداری از يكباب زمين چمن طبيعي فوتبال واقع در مجموعه ورزشي انقلاب/تجدید
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/07/16
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/06/28 الی 1396/07/04
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/06/19
موضوع: بهره‌برداری از يكباب سالن همايش بانضمام يكباب سالن پذيرايي در مجاورت آن واقع در مجموعه ورزشي انقلاب/تجدید
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/07/04
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/06/20 الی 1396/06/25
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/06/15
موضوع: بهره برداري از يكباب كانكس تاكسي سرويس واقع در جنب درب ورودي شمالي مجموعه ورزشي انقلاب-تجديد
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/07/04
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/06/15 الی 1396/06/25
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/06/15
موضوع: بهره برداري از نمايشگاه و فروشگاه موتورسيكلت هاي حرفه اي در مجموعه ورزشي انقلاب-تجديد
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/07/04
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/06/15 الی 1396/06/25
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/06/15
موضوع: بهره برداري از يكباب فروشگاه ورزشي جنب فدراسيون هاكي در مجموعه ورزشي انقلاب-تجديد
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/07/04
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/06/15 الی 1396/06/25
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد