تبریک کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به نژاد فلاح
کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب طی پیامی انتخاب محمدحسین نژاد فلاح را به عنوان معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تبریک گفته ، برای ایشان آرزوی موفقیت نمود
ضمنا ایشان ضمن خسته نباشید به جناب آقای مرتضوی از زحمات خوب و مثمرثمر ایشان در زمان تصدی مسئولیت وی قدردانی نمود.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد