بررسی وضعیت سالن و خوابگاه تیم های ملی بانوان در مجموعه آزادی
به گزارش روابط عمومی شرکت، امروز یکشنبه 18 تیر ماه، مهندس مدبر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و خانم محمدیان معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان قرار است با حضور در مجموعه ورزشی آزادی تهران، از سالن و خوابگاه تیم های ملی بانوان در رشته های مختلف ورزشی بازدید نمایند.

ایشان همچنین در ادامه جلسه ای را به منظور بررسی راهکارهای بهبود وضعیت این امکان در دفتر مدیریت مجموعه آزادی برگزار می نمایند.

* خبر تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد ...


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد