مزایده و مناقصه
مزایده
مناقصه
سرمایه گذاری
وضعیت مزایده:
نوع مزایده:
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/04/03
موضوع: سالن بدنسازي آقايان بانضمام ساير امكانات و تاسيسات جانبي درمجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/04/20
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/04/04 الی 1397/04/09
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/03/09
موضوع: بهره برداري از فضايي جهت فروشگاه و نمايشگاه دوچرخه هاي ورزشي و تجهيزات جانبي آن، دوچرخه ثابت و برقي،‌موتور برقي(هيبريدي) واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/04/02
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/03/12 الی 1397/03/22
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/02/19
موضوع: بهره برداري از فضايي جهت فروشگاه و نمايشگاه هنرهاي سنتي و تزئيني واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/03/05
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/02/22 الی 1397/02/25
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/02/19
موضوع: بهره‌برداری از سالن بولينگ بانضمام ساير متعلقات آن واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/03/09
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/02/23 الی 1397/02/30
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/12/13
موضوع: بهره‌برداری از امتياز انجام تبليغات داخلي واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/12/26
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/12/13 الی 1396/12/16
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/12/07
موضوع: بهره برداري از فضايي جهت ايجاد تكنولوژي اسكن سه بعدي در مجموعه ورزشي انقلاب/تجدید
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/12/26
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/12/09 الی 1396/12/14
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/11/25
موضوع: سالن بدنسازي آقايان بانضمام ساير امكانات و تاسيسات جانبي درمجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/12/12
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/11/28 الی 1396/12/02
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد