گرامیداشت آغاز هفته بسیج
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب فضای محیطی مجموعه و سالن همایش برای برگزاری همایش بزرگ بسیج وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و مجموعه های ورزشی تحت پوشش شرکت توسعه در مجموعه انقلاب آماده سازی شد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد