بازدید مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت از مجموعه سوارکاری نوروزآباد
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به نقل از شرکت توسعه، مهندس کریمی در تعطیلات نوروزی راهی مجموعه سوارکاری نوروز آباد تهران شد تا از بخش های مختلف این مجموعه بازدید کرده و در جریان وضعیت آن قرار گیرد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد