اطلاعیه
به اطلاع اعضای محترم می رساند ، مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
پنجشنبه مورخ 96/4/29به مناسبت شهادت حضرت امام جعفر صادق ( ع )
تا ساعت 15 تعطیل می باشد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد