آگاهی خریدار از تاریخ شروع و خاتمه قرارداد به هنگام خرید پکیج از اماکن ورزشی
قابل توجه اعضای محترم مجموعه
خواهشمند است پیش از خرید پکیج در اماکن ورزشی نسبت به تاریخ شروع و خاتمه قرارداد اطلاع حاصل نمائید.
بدیهی است در صورت عدم توجه به مدت زمان قرارداد کلیه مسئولیت ها به عهده شخص خریدار بوده و مجموعه هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد