بازدید دکتر سلطانی فر از مجموعه تفریحی ورزشی امام رضا (ع) رامسر
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به نقل از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، دکترسلطانی فر وزیر ورزش وجوانان شنبه ۴ فروردین باحضور درمجموعه رامسرازاین مجموعه بازدیدکرد.
صداقتی مدیرمجموعه نیزایشان راهمراهی ومقام عالی وزارت رادرجریان آخرین وضعیت مجموعه گذاشت.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد