اعضای محترم ضمن در نظر گرفتن حقوق خودشان ، موظف به رعایت حقوق مسئولین و پرسنل نیز می باشند
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، در مبادی و جاهای مختلف مجموعه چند روزی است که بنری بدین مضمون به چشم می خورد و این بدان معناست که پرسنل و کسانی که به عنوان مسئول در خدمت اعضای گرامی جهت پاسخگوئی می باشند همانند اعضا دارای حق و حقوقی هستند پس از اعضای محترم تقاضامندیم ضمن در نظر گرفتن حقوق خودشان نسبت به رعایت حقوق مسئولین و پرسنل مجموعه ، موازین و قوانین معنونه را در نظر داشته باشند.گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد