تبریک مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به مناسبت انتصاب شایسته خانم
کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب انتصاب به جا و شایسته سرکار خانم زهرا اینچه درگاهی را به عنوان رئیس فدراسیون ژیمناستیک که بیانگر تعهد، کارآمدی ، لیاقت و شایستگی های ایشان است تبریک عرض نموده ، موفقیت و سربلندی ایشان را ازد رگاه احدیت مسئلت نمود.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد